Simple Pricing

Transparent pricing for everyone. Always know what you will pay.

پلن آزمایشی
0 تومان
برای تست و آزمایش امکانات
 • 10 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • 10-day Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • Bio Profiles
 • 1 QR Codes
 • 1 Custom Splash
 • 1 CTA Overlay
 • 10 Event Tracking
 • 1 Team Members
 • 1 Branded Domains
 • 1 Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
3-Day Free TrialGet Started
پلن پایه
20000 تومان
برای کسب و کار های کوچک
 • 100 URLs allowed
 • 1000 Clicks per month
 • 30-day Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • 1 Bio Profiles
 • 10 QR Codes
 • 2 Custom Splash
 • 1 CTA Overlay
 • 10 Event Tracking
 • 10 Team Members
 • 1 Branded Domains
 • 2 Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
 • پشتیبانی 24 ساعته
Get Started
پلن نقره ای
40000 تومان
برای کسب و کارهای متوسط
 • 1000 URLs allowed
 • 50000 Clicks per month
 • 60-day Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • 3 Bio Profiles
 • 10 QR Codes
 • 10 Custom Splash
 • 10 CTA Overlay
 • 20 Event Tracking
 • 20 Team Members
 • 5 Branded Domains
 • 5 Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
 • پشتیبانی 24 ساعته
2-Day Free TrialGet Started
پلن طلایی
60000 تومان
برای کسب و کارهای حرفه ای
 • Unlimited URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Forever Data Retention
 • Custom Aliases
 • Geotargeting
 • Device Targeting
 • Language Targeting
 • Unlimited Bio Profiles
 • Unlimited QR Codes
 • Unlimited Custom Splash
 • Unlimited CTA Overlay
 • Unlimited Event Tracking
 • Unlimited Team Members
 • Unlimited Branded Domains
 • Unlimited Channels
 • Campaigns & Link Rotator
 • Multiple Domains
 • Custom Parameters
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • Advertisement-Free
 • پشتیبانی 24 ساعته
5-Day Free TrialGet Started

Frequently Asked Questions

بله! می‌توانید با بسته رایگان ما شروع کنید و هر زمان که بخواهید آنرا ارتقا دهید تا از ویژگی‌های پرمیوم لذت ببرید.
امکان شارژ و خرید سطح عضویت با استفاده از درگاه های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.
هنگامی که حساب شما حذف شد، اشتراک شما لغو می‌شود و ما همه داده‌های شما را از سرورهایمان پاک می‌کنیم، از جمله پیوندها، داده‌های ترافیک، پیکسل‌ها و سایر داده‌های مرتبط.
در صورت درخواست، ما در لحظه درخواست تسویره حساب را صادر خواهیم کرد. اگر در برنامه ماهانه هستید، در پایان دوره صورت‌حساب فعلی‌تان از شما هزینه دریافت نمی‌کنیم. اگر در برنامه سالانه هستید، ما مبالغ را برای ماه های باقیمانده بازپرداخت می کنیم.