نرخ تبلیغات

لطفا نرخ تبلیغات ما را در جدول زیر مشاهده نمایید. هر بازدید کننده ای که شما خواهید خرید، شرایط زیر را خواهد داشت:

شما ممکن است ترافیکی دریافت نمایید که این شرایط را برآورده نکند, بنابراین شما هرگز هزینه ای را برای آن پرداخت نخواهید کرد .

نرخ تبلیغات به ازای 1000نمایش:

کشور قیمت
سرتاسر جهان ۴٬۵۰۰تومان
جمهوری اسلامی ایران ۵٬۵۰۰تومان

تمام وبسایت ها حق تبلیغ در bittly را دارند، بجز سایت های زیر:

 اگر شما مطمئن نیستید که تبلیغات شما بازدهی مناسبی خواهد داشت و یا نه، برای اطمینان لطفا با ما تماس بگیرید.